Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Škola umeleckého priemyslu,
Sklenárova 7, Bratislava vyhlásili 12. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže a prehliadky prác žiakov základných, základných umeleckých a stredných škôl s medzinárodnou účasťou.

1. miesta vo všetkých kategóriách